Aktuella utbildningar –
ATEX och Ex i

Inställd : Utbildning i ATEX Installationer i riskområde med explosiv atmosfär.

Inställd: 21-22 april 2020
En utbildning för dig
som projekterar, installerar, kontrollerar eller underhåller elektrisk och/eller mekanisk utrustning för explosiv gas- eller dammatmosfär.

Vi har valt att ställa in denna utbildning, vi håller på att titta på en lösning om vi kan genomföra denna kursen över internet.

Mer information och anmälan: 
Kontakta oss så berättar vi mer om utbildningarna. Tel: 031 – 334 26 00 eller kurs@pidab.com

Information om utbildningen (pdf) Anmälan (pdf)

Inställd: Utbildning i Ex i Egensäkra system

Inställd: 23 april 2020
En utbildning för dig 
som väljer, projekterar, utvärderar, dokumenterar, installerar, kontrollerar eller underhåller egensäkra system.

 

Vi har valt att ställa in denna utbildning, vi håller på att titta på en lösning om vi kan genomföra denna kursen över internet.

Mer information och anmälan:
Kontakta oss så berättar vi mer om utbildningarna. Tel: 031 – 334 26 00 eller kurs@pidab.com

 

Information om utbildningen (pdf) Anmälan (pdf)
Utbildning a 336x290

Säkerhetskritisk instrumentering och Funktionssäkerhet (SIL) - Översikt, 1 dag

Grunderna i standarderna SS-EN (IEC) 61508 och SS-EN (IEC) 61511 för processäkerhet i industrin förklaras. De ingående delmomenten i säkerhetssystemens livscykel beskrivs. Krav, arbetsmetodik och beräkningsmetoder gås igenom och diskuteras.

Begreppet SIL och dess användning inom processindustrin förklaras översiktligt med exempel från processindustrin. Kursen sammanfattar de teoretiska delarna i grundkursen (2 dagar) utan övningar, och den hålls helt i seminarieform.Utbildning b 336x290

Säkerhetskritisk instrumentering och Funktionssäkerhet (SIL) - Grundkurs, 2 dagar

Grunderna i standarderna SS-EN (IEC) 61508 och SS-EN (IEC) 61511 för processäkerhet i industrin förklaras. De ingående delmomenten i säkerhetssystemens livscykel beskrivs. Krav, arbetsmetodik och beräkningsmetoder gås igenom och diskuteras.

De teoretiska momenten varvas med övningsuppgifter med fokus på SIL-bestämning, grundkonstruktion och SIL-verifiering av säkerhetskritiska instrumentfunktioner.

 

 

img-380x300-05.jpg

ATEX – 2 dagar

ATEX – INSTALLATIONER I RISKOMRÅDE MED EXPLOSIV ATMOSFÄR

Kursen hålls vår och höst som öppen kurs i Göteborg.
Den kan också hållas företagsanpassat. 

 

Utbildning för vem?

En utbildning för dig som projekterar, installerar, kontrollerar eller underhåller elektrisk och/eller mekanisk utrustning för explosiv gas- eller dammatmosfär.

Varför?

Det finns många olika skyddsmetoder för EX-utrustning. Vilka är lämpligast för olika behov? Vad gör de olika EX-utförandena säkra – eller farliga vid misstag? Har du kunskap om EX-risker och gällande regler? Kan du tyda utrustningens EX-märkning? 

Vad är nyttan?

Här är utbildningen som är lämplig för alla med behov av aktuell kunskap om EX-installationer. Stärk din kompetens att kostnadseffektivt skapa säkerhet i EX-miljö för anläggning och personal!

Utbildningens innehåll

 • Explosiva atmosfärer från brandfarlig vara och brännbart damm
 • Att förstå klassning – hur riskområden med explosiv atmosfär indelas 
 • Tändkällor (inkl. statel) och hur man kan undvika explosioner 
 • 1999/92/EG – ATEX användardirektiv – arbetssäkerhet 
 • 2014/34/EU – ATEX produktdirektiv (nytt 2016-04) – certifikat och tillverkardeklarationer
 • Utföranden för Ex-materiel: Ex b, Ex c, Ex d, Ex e, Ex fr, Ex h, Ex i, Ex k, Ex m, Ex n, Ex o, Ex op, Ex p, Ex q, Ex s, Ex t, Ex v
 • Egensäkra system Ex i (Fördjupning, se särskild kurs) 
 • Att tyda märkningen av ATEX-materiel 
 • Installation, kontroll och underhåll 
 • Kort om explosionsskydd i övriga världen Övningar 

 

Process Design 449x388 B

Ex i - 1 dag

Ex i – UTVÄRDERA OCH DOKUMENTERA EGENSÄKRA SYSTEM

Kursen hålls vår och höst som öppen kurs i Göteborg.
Den kan också hållas företagsanpassat. 

 

Utbildning för vem?

En utbildning för dig som väljer, projekterar, utvärderar, dokumenterar, installerar, kontrollerar eller underhåller egensäkra system. 

Varför?

De bästa och säkraste lösningarna av mätning och automation i EX-miljö är ofta egensäkra. Men egensäkerhet kräver mer kompetens än övriga EX-utföranden!

Kan du utvärdera att barriär(er), kabel och fältapparat(er) är säkra tillsammans? Kan du upprätta en systembeskrivning? Kan du beräkna säkerhetsvärden för kombinerade barriärer? Har du koll på de MÅNGA NYA KRAV som ställs?

Vad är nyttan?

Du får exempel på smarta lösningar och verktygen för att kunna utvärdera och dokumentera det du skapat genom att kombinera olika saker till egensäkra system. Stärk din kompetens att kostnadseffektivt skapa säkerhet i EX-miljö!

Förkunskaper

Kunskaper från vår 2-dags ATEX installationsutbildning eller motsvarande krävs. Samt erfarenhet av instrumentering/automation i Ex-miljö eller vanlig industrimiljö.

Utbildningens innehåll

 • Hur sker skyddet med egensäkerhet?
 • Zon, explosionsgrupp, temperaturklass, tändtemperatur, skyddsnivå och gnistenergi.
 • Egensäker apparat, enkel apparat och tillhörande apparat
 • Enkla egensäkra system
 • Andra tändkällor: statisk gnista och mekanisk gnista
 • Utvärdering och temperaturklassning av enkel apparat
 • Dokumentation i systembeskrivning av enkla egensäkra system
 • Märkningen av Ex i-materiel
 • Tändkurvor/tabeller för spänning, ström, kapacitans och induktans
 • Utvärdering av linjära system med fler än en kraftkälla/barriär
 • Om olinjära system och annat som kräver mer kunskap
 • Andra utföranden av Ex-materiel som ofta kombineras med egensäkerhet: 
 • → Ex d, Ex e, Ex t, Ex op, Ex q 
 • Installation, kontroll och underhåll
 • Fältbussar i Ex-miljö
 • Kort om Ex i övriga världen
 • Övningar

 

(Utvärdering av system med flera kraftkällor där en eller flera är olinjärt begränsade ingår inte i kursen.) 

Utbildningen baseras på standarderna SS-EN 60079-11, -25, -0, -14, -17 och -39.

 

img 336x290 09

Företagsanpassad utbildning

Utbildning anpassad till era önskemål och krav

Våra utbildningar hålls normalt på svenska. 
Är ni intresserade av utbildning på engelska eller Ex utbildning med annan inriktning kontakta:

Peter Nordqcist, specialist ATEX/Ex
peter.nordqvist@pidab.com
031 - 334 26 28

 

 • ATEX – ansvar för arbetssäkerhet vid explosivt riskområde – 1 DAG 
 • ATEX – arbetssäkerhet i riskområde med explosiv atmosfär  – ½ DAG 
 • ATEX/Ex – att konstruera och tillverka produkter för EX-område – 1 DAG
 • ATEX/Ex – att sälja produkter för explosiv atmosfär – ½ TILL 1 DAG 
 • Ex i - fördjupning inom utvärdering av egensäkra system och/eller av egensäkra produkter och design av egensäkra system  
 • Ex i – design av egensäker utrustning för elektronikkonstruktioner 

 

 

ATEX – ANSVAR FÖR ARBETSSÄKERHET VID EXPLOSIVT RISKOMRÅDE – 1 DAG  

Kursen hålls endast företagsanpassat. 
En kurs om vad det innebär att ansvara för verksamhet, anläggning och personal som är utsatt för risker från explosiv miljö.
Vi går bland annat igenom gällande EG-direktiv och föreskrifter (AFS, MSBFS och ELSÄK-FS) samt hur en säker arbetsmiljö kan skapas och dokumenteras så att regelverket uppfylls. Inga förkunskaper krävs.

 

ATEX – ARBETSSÄKERHET I RISKOMRÅDE MED EXPLOSIV ATMOSFÄR – ½ DAG

Kursen hålls endast företagsanpassat. 
Grundläggande utbildning för driftspersonal/operatörer om det som är viktigt för säkerheten när man arbetar i explosivt riskområde.
Allmän kännedom om indelning av områden i zoner mm, s.k. klassning, regelverket, vem som är föreståndare för brandfarlig vara och vad den personen ansvarar för, allmänt om materiels Ex-utföranden och märkning, vad som är viktigt ur säkerhetssynpunkt för olika utföranden, vad får användas var, risker med statisk elektricitet och hur man arbetar säkert.

 

ATEX/Ex – ATT KONSTRUERA OCH TILLVERKA PRODUKTER FÖR EX-OMRÅDE – 1 DAG 

Kursen hålls endast företagsanpassat.
 
Under denna kurs går vi igenom vad man bör tänka på vid framtagning av produkter för explosiv miljö, vid certifiering och/eller CE-deklaration av dessa samt vid tillverkning.
Vi går bland annat igenom gällande EU-direktiv och föreskrifter (AFS, MSBFS och ELSÄK-FS) samt ger en inblick om standarder inom området.

 

ATEX/Ex – ATT SÄLJA PRODUKTER FÖR EXPLOSIV ATMOSFÄR – ½ TILL 1 DAG 

Kursen hålls endast företagsanpassat. 

Under denna kurs går vi igenom sådant man bör kunna för att effektivt sälja företagets Ex-produkter utan att fastna i tekniska frågor.
Istället ska säljaren kunnigt, seriöst och snabbt kunna ta till sig kundens behov och föreslå lämpliga lösningar.
Vi tar upp relevant EX-kunskap vid användning av företagets produkter, olika begrepp om ATEX/EX, aktuella explosionsskyddande utföranden och kortfattat de väsentligaste standarderna och gällande regler. Även Ex-krav i andra världsdelar kan beröras om företaget exporterar.

 

Ex i – FÖRDJUPNING INOM UTVÄRDERING AV EGENSÄKRA SYSTEM OCH/ELLER VAL AV EGENSÄKRA PRODUKTER OCH DESIGN AV EGENSÄKRA SYSTEM 

Fördjupningskurser hålls endast företagsanpassat. Den ordinarie Ex i-kursen kan som företagsanpassad kurs också utökas enligt behov. 
Meddela vad ni behöver kunna så föreslår vi ett anpassat kursinnehåll.

Exempel på anpassning: 

Ytterligare övning på utvärdering och dokumentation av radiella (enkla) egensäkra system. 
(System med bara en kraftkälla, t ex en egensäker barriär, samt kabel och transmitter.)

Ytterligare övning på utvärdering och dokumentation av egensäkra system med mer än en kraftkälla. (Icke radiella system.) 

Utvärdering av system med flera kraftkällor där en eller flera är olinjärt begränsade. 

Hur man löser olika applikationer med egensäkra produkter och system. (Pt100, våg, etc.) 

När bör man välja isolerande barriärer och när bör man välja zenerbarriärer? Skillnad mellan dc, ac, och universal (stjärnkopplad) zenerbarriär. 

Egensäkerhet och fältbussar samt distribuerade I/O-system i explosivt riskområde.